Iris Enköping stärker teamet ytterligare med KBT-satsning!

På Iris Utvecklingscenter i Enköping möter vi varje dag unga vuxna med samsjuklighet, beroende och psykisk ohälsa, som sökt sig till oss för hjälp med beteendeförändring för att kunna välja ett drogfritt liv.
På Iris Utvecklingscenter bedriver vi sen 1986 integrerad psykosocial missbruksbehandling med ett grundläggande förhållningssätt som utgår från den kognitiva beteendeterapin (KBT). Både den enskilda- och gruppterapin utgår från KBT. Våra samtalsterapeuter har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (steg 1) och har många års erfarenhet av att använda metoden som grund för att hjälpa människor till förändring.

På Iris arbetar vi teambaserat och klientcentrerat. För att utveckla och underlätta samarbetet mellan olika yrkeskategorier satsar Iris Enköping under hösten på ett integrerat handlednings- och utbildningsprojekt. Iris Enköping har tagit hjälp av handledare Katarina Molin från KBT-Psykologerna i Uppland AB som vid varje handledningstillfälle också utbildar hela personalgruppen i grundläggande KBT. Katarina har stor erfarenhet av undervisning, både från Uppsala universitet och KBT-Psykologernas egen steg 1 utbildning.

”Vi tror att ett gemensamt tänk och ett gemensamt språk för insatserna vi gör kommer leda till att personalen känner större engagemang och samhörighet och att det i sin tur kommer leda till att våra klienter får ännu bättre vård”
Lotta Demker, verksamhetschef Iris Enköping.

Vill du veta mer?
Kontakta Lotta Demker, verksamhetschef Iris Enköping
lotta.demker@irisuc.se eller tfn 0171 – 62 04 09.

Fakta KBT-psykologerna:
• Psykologmottagning i Uppsala
• Erbjuder utredning, behandling, handledning och utbildning i KBT
Läs mer: https://www.kbtpsykologerna.com/

Fakta om Iris Utvecklingscenter Enköping:
• Heldygnsvård för unga vuxna med samsjuklighet missbruk och annan psykisk ohälsa.
• 18-35 år, kvinnor och män
• Boende i kollektiv eller i egen lägenhet
Läs mer på: https://www.irisutvecklingscenter.se/enkoping/

Placeringsförfrågningar tas emot via telefon 0200 – 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy