Vi ökar platser och erbjuder dygnet-runt-trygghet i Jönköping!

Vi har sett ett ökat behov av platser i stödboende som också integrerar kvalificerade behandlingsinsatser. Många klienter har behov av ett högre omhändertagande och en individuellt anpassad insats. Därför satsar vi nu på att erbjuda högre trygghet och tillgänglighet dygnet-runt även i Jönköping!

Iris Jönköping – dygnet-runt-trygghet, stödboende och integrerad behandling.

I vanliga bostadsområden i Jönköping har Iris Utvecklingscenter ett kvalificerat stödboende. I vårt stödboende bor klienten i egen, fullt utrustad, lägenhet i ett vanligt hyreshus. Här arbetar vi på ett sätt som klienterna känner igen från HVB, med skickliga och erfarna terapeuter som erbjuder gruppsamtal, enskilda samtal och socialt rehabiliterande aktiviteter. Vi samordnar vård- och stödkontakter och arbetar engagerat för att normalisera tillvaron och hjälpa klienterna att ta steg in i samhället med hjälp av bland annat studier, jobbansökan, praktikplatser och bostadssökning. Tillsammans skapar vi rutiner och planerar veckan. Målet är en tillvaro med minskat behov av hjälp, där vi anpassar insatsen utifrån de behov klienten har.

Några grunder i vår insats:
• Vi integrerar behandling i stödboendeinsatsen samt hjälper till med samordning av vårdkontakter i båda våra stödboende. Vi har kvalificerad personal, så som terapeuter och sjuksköterska, i ordinarie bemanning för att kunna möta behoven på bästa sätt.
• Dygnet-runt-bemannat. Många klienter har behov av en högre nivå av omhändertagande än vad vanliga stödboende erbjuder. Många klarar inte heller det kollektiva på ett HVB. Vi vill möta upp dessa behov och har därför nu bemannat dygnet runt, veckans alla dagar både i Stockholm och Jönköping.
• Sysselsättning. Vi uppmuntrar och har möjlighet att erbjuda en praktikplats hos de samarbetspartners vi jobbar tätt ihop med. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2019) är det positivt korrelerat till framgång i rehabilitering. Inaktivitet är en av de vanligaste orsakerna till återfall i missbruk och kriminalitet. Våra erfarenheter stämmer väl överens med det, och vi vill med praktikplats ge bättre förutsättningar för att minska återfall.

Förfrågningar om placeringar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se

För mer info om stödboende-enheterna i Jönköping & Stockholm kontakta:
Andreas Riddez, föreståndare, tfn 08 – 578 178 05, andreas.riddez@irisuc.se
Linda-Ida Torpe, föreståndare 08 – 578 178 04, linda-ida.torpe@irisuc.se

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy