Iris Familjehemsvård

Familjehem som stöd i en persons väg mot ett självständigt och hållbart liv – en del av Iris Utvecklingscenters vårdkedja!

Iris Utvecklingscenter Familjehemsvård startade under hösten 2020, och är en del av Iris Utvecklingscenter som har funnits sedan 1986. Iris målsättning är att kunna erbjuda en vårdkedja som kan möta klienters olika behov på väg mot ett värdigt och hållbart liv.

Vi tar emot barn i sena tonåren och unga vuxna från hela landet som lider av samsjuklighet, missbruk/psykisk ohälsa och/eller annan social utsatthet.

I dagsläget har vi utredda familjehem i Dalarna, Uppland, Stockholms län, Södermanland och Västmanland och arbetar ständigt på att utöka vårt kontaktnät av familjehem.

Målet är att hen ska få möjlighet till stöd och vägledning i hens utveckling till ett självständigt liv samt möjlighet att bibehålla sin drogfrihet i en lugn, stabil och trygg miljö. De flesta familjer har tidigare erfarenhet som familjehem och inom gruppen finns erfarenhet av arbete inom missbruksvården. En del familjer har bredvidboende i anslutning till bostaden och flera av familjerna har möjlighet att finnas hemma på heltid. Om hen har barn kan en del familjehem stödja hen i sitt föräldraskap, medverka vid umgänge och i vissa fall även ta emot barnet med förälder.

Våra familjehem är såväl ett alternativ till som ett komplement till våra andra verksamheter och vi kan också förstärka familjehemsplaceringen med kvalificerad behandling via vår digitala plattform för missbruksbehandling.

Av erfarenhet vet vi också att en del klienter inte är redo att återgå till sin ursprungliga miljö eller till ett eget boende efter en behandling vid HVB utan är i behov av fortsatt stöd i ett mindre och nära sammanhang. Via våra familjehem erbjuder vi denna möjlighet.

Familjehemmen får regelbunden handledning, stöd och utbildning av familjehemskonsulenterna som alla är socionomer med tidigare erfarenhet av såväl familjehemsvård som annat socialt arbete.

Vill du veta mer om Iris Utvecklingscenter Familjehemsvård, vad vi erbjuder och hur vi arbetar?
Vi vill mer än gärna ha dialog med er om hur vi kan möta de behov ni ser hos klienterna.
Kontakta oss per telefon eller så bokar vi in ett digitalt möte!

Förfrågningar om placeringar tas emot via telefon 0200 21 77 00 eller mail pk@irisuc.se.

Bästa hälsningar,

Lena Gard Skoglund, verksamhetschef
familjehem@irisuc.se , tfn 0171 66 07 10
lena.gard.skoglund@irisuc.se, tfn 0171 66 07 11

Ewa Sveningsson-Bock, Kundchef
ewa.sveningsson-bock@irisuc.se

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy