Terapi och grön hälsa i Mullsjö

På Iris vet vi att varje människa är unik, därför har vi anpassat och utformat våra olika boenden och behandlingsformer. Vi hjälper våra klienter på ett professionellt och framför allt personligt sätt, utifrån deras individuella förutsättningar. En personligt anpassad behandling är den bästa vägen mot ett bättre liv.

En av våra behandlingsenheter ligger i Mullsjö i Västergötland. Här kan vi erbjuda behandling som fokuserar på hela människan och som är inriktad på såväl psykisk och fysisk hälsa som på missbruksproblematik och beroende. Bland annat så ingår det gruppterapi och grön hälsa i behandlingen. Här får du veta mer om hur det är att bo och att ingå i en behandling på vår enhet i Mullsjö.

Ett fokus på gruppterapi på vårt behandlingshem i Mullsjö

Cirka en halvmil utanför Mullsjö (som ligger tre mil nordväst om Jönköping) hittar du vår behandlingsenhet. Den är uppbyggd kring det före detta pensionatet Habblahester och ligger i naturnära och vilsam miljö.

Till behandlingshemmet i Mullsjö kommer vuxna män och kvinnor (20 år och äldre) som behöver hjälp och stöd med sitt beroende/ missbruk, psykisk ohälsa och andra livsproblem. Här har vi heldygnsvård. Det vill säga att du bor och deltar i behandlingen på plats, ofta under en längre period. På det här boendet får du ditt eget rum, men du ansvarar ihop med de andra som bor här för gemensamt kök och vardagsrum, där ni städar och håller ordning tillsammans. Mullsjö passar bra för dig som vill ingå i ett kollektivt sammanhang och som är motiverad till ett förändringsarbete.

Den behandling vi erbjuder på Iris i Mullsjö är strukturerad och fokuserad på gruppterapi. Det innebär att dina dagar på boendet följer ett schema där du arbetar terapeutiskt tillsammans med dina ansvariga terapeuter. Du deltar därutöver i olika aktiviteter (skapande, fysisk aktivitet, friskvård, mindfulness, naturbaserade aktiviteter m.m.). Allt utifrån dina målsättningar.

Den terapeutiska delen av behandlingen inriktar sig på både stödsamtal och terapeutiska samtal. Främst genom gruppsamtal men även individuella och motiverande samtal. Om behov finns kan du även få stöd kring din psykiska hälsa, till exempel genom inventering av psykisk status och kontakt med konsultläkare inom psykiatrin.

Vi har bemanning dygnet runt vid vår enhet Mullsjö så att du alltid kan känna dig trygg i att du får det stöd du behöver, när du behöver det. Vi kan även erbjuda möjlighet till övernattningsboende åt din familj om så behövs, eftersom vi har placeringar från hela landet.

Grön hälsa i Iris Utvecklingscenters terapiträdgård

Terapi kan se ut på många olika vis. Som ett komplement till de dagliga samtalen kan vi även erbjuda en terapiträdgård i Mullsjö. Upprepade studier har visat att så kallad naturbaserad rehabilitering, det vill säga naturupplevelser och att vistas i trädgård och natur, är en effektiv hjälp mot bland annat stress, psykisk ohälsa som ångest och depression. För människor som känner att de har hamnat utanför samhället och en stabil vardag kan det underlätta att befinna sig i en naturnära miljö som visat sig minska både stress och oro samtidigt som det ökar välbefinnandet och de kognitiva förmågorna.

I Mullsjö är det gröna alltid nära eftersom boendena omgärdar terapiträdgården. Miljön är anpassad just för att skapa lugn, närvaro och välbefinnande. Förutom att naturen finns runt omkring ingår det flera olika aktiviteter inom grön hälsa i behandlingen. Här ingår till exempel trädgårdsterapi, strukturerade promenader, medveten närvaro och andra trädgårds- och naturbaserade aktiviteter. I Mullsjö har du möjlighet att utvecklas i en vacker och vilsam miljö.

Förstärkt eftervård som extra stöd

Förutom gruppterapi och grön hälsa får du stöd på många andra sätt i Mullsjö. Bland annat får du hjälp med nedtrappning av beroendeframkallande mediciner samt eventuella fysiska problem som är kopplade till missbruket och den psykiska ohälsan. Till exempel genom återfallsprevention, beroendelära samt friskvård. Du får även stöd i form av olika hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig till en mer normal rytm i livet så att du kan skapa strukturer för ett liv fritt från beroende. I behandlingen ingår bland annat ADL-träning, social rehabilitering och daglig planering och struktur.

Vi kan hjälpa dig vidare efter din heldygnsbehandling på Iris i Mullsjö i samverkan med uppdragsgivare. Du har möjlighet att ansöka om förstärkt eftervård som ett stöd för att ta med de nya insikter och vanor du har fått under heldygnsvården, in i din vardag. Den här eftervården kan ske bland annat som eftervårdsdagar eller som individuella eftervårdsamtal som genomförs fysiskt eller digitalt. Vad målet med samtalen är formulerar du själv tillsammans med din uppdragsgivare och kontaktperson på Iris.

Vill du veta mer om hur det ser ut i Mullsjö och vad som ingår i behandlingen samt få svar på dina frågor eller få placeringsrådgivning, kan du klicka på den här länken.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy