Ryfors – ett behandlingshem för kvinnor

skyddat boende

I området Ryfors några mil norr om Jönköping ligger Iris behandlingsenhet för kvinnor Enheten vänder sig till dig som behöver ett mindre, tryggt, och enkönat sammanhang för att få förutsättning till arbetsro och möjlighet till förändring.

Iris UC Ryfors erbjuder en lugn och varm behandlingsmiljö med ett tryggt och respektfullt bemötande. Det vackra och vilsamma området runt omkring är anpassat för återhämtning och stabilisering.

Under behandlingstiden hos oss bor du i eget rum med egen dusch och toalett. Vi inkluderar gärna ditt nätverk och har specifik kompetens runt föräldraskap och umgänge.

Behandlingsinnehållet anpassas efter dina behov och vi ser till hela din livssituation. Vi arbetar med insatser för både beroendeproblematik och psykisk ohälsa, exempelvis kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal, nätverksarbete, friskvård, yoga, akupunktur, kreativ och skapande verksamhet.

Många som kommer till oss har levt i destruktiva relationer och i utsatta miljöer. Det är vanligt med symtom på trauma, som svårigheter med sömn, mardrömmar, flashbacks, svårigheter att hantera känslor och intryckskänslighet. Därför har vi också specifik kompetens för behandling av trauman och PTSD.

Möjlighet till träningslägenhet och skyddat boende

Inom Iris Utvecklingscenter ser vi till hela människan och förstår vikten av en sammanhållen vårdkedja – vi vill erbjuda våra klienter tryggheten i att kunna få fortsatt stöd även efter tiden i heldygnsvård på Iris UC Ryfors. Du kan till exempel gå vidare till våra stödboenden, träningslägenheter eller skyddat boende i Stockholmregionen och i Jönköping.

Vill du veta mer om den behandlingen du kan få på Iris i Ryfors och hur vi kan hjälpa dig på andra sätt – kontakta oss eller läs mer om Ryfors här.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy