Just nu ingår behandlande samtal i alla familjehemsplaceringar!

Vi på Iris Utvecklingscenter är stolta över den familjehemsvård som vi bedriver. En familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Vi strävar att erbjuda en hög standard av omsorg och vård i familjehemmen, med målet att individen kan utvecklas i enlighet med sina specifika behov och förutsättningar. Hos oss spelar familjehemmen en central roll genom att skapa en kärleksfull och tillitsfull miljö där den placerade individen kan känna trygghet. Våra klienter ska få stimulans, vägledning samt struktur och stabilitet som behovs i vardagen.

Vi har sett vilken positiv effekt en placering i familjehem med samtidig behandling från Access Duo har haft för de individer vi mött. Ett alternativ till en placering på ett HVB. Access Duo är vår Individanpassade digitala vård.

Obs! Mer information om vår familjehemsvård och Access Duo hittar du i nyhetsbrevet nedan 👇

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy