STÖDBOENDE – vad är det egentligen?

Stödboende är en relativt spretig insats där det många gånger är svårt för både upphandlare och placerare att veta vad de beställer eller vilken typ av stödboende som matchar klientens behov. Låt oss sortera lite i begreppen. Vad är egentligen kvalitet i en stödboendeinsats?

Iris Stödboende – Personligt, Professionellt, Personalägt!
Kollektivt stödboende – Stödboende i utspridda lägenheter – Iris Stödboende – Vad är det för skillnad?

Vi har, helt enkelt, skapat oss förutsättningarna att erbjuda det bästa av två världar!

Obs! Mer information om vårt stödboende hittar du i nyhetsbrevet nedan 👇

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy