ACCESS DUO

Access duo är en digital plattform som erbjuder skräddarsydda och behovsanpassade behandlingsprogram på vägen ur missbruk eller psykisk ohälsa. Genom att tillgängliggöra våra behandlingar digitalt finns vi där när behovet av stöd och hjälp är allra störst.

RÄTT STÖD – DÄR DU ÄR

Inom Access duo erbjuder vi ett flertal digitala behandlingsprogram för att möta klienten under hela resan ur missbruk och psykisk ohälsa:

Digitalt program vid introduktion till en enhet

Komplement till HVB, familjehem & stödboenden samt helt digitala behandlingsprogram

Digitalt eftervårdsprogram

STRUKTURERAD OCH BEHOVSANPASSAD BEHANDLING

Precis som vid våra enheter erbjuder Access duos behandlingsprogram en kombination av schemalagda insatser och samtal, varvat med hemuppgifter och hälsofrämjande aktiviteter – allt i en trygg och patientsäker miljö. Varje program utformas unikt för klienten och byggs upp utifrån följande komponenter:

  • Genomförandeplaner
  • Individuella samtal & gruppsamtal
  • Nykterhetskontroller
  • Konsultation av läkare & sjuksköterska
  • Självskattningsformulär & hemuppgifter
  • Tät strukturerad uppföljning & kontinuerlig utvärdering
  • Guidad yoga & mindfulness
  • Webinarium
ETT SAMMANHÅLLET STÖD

Med en sammanhållen och löpande kontakt i klientens vardag kan vi med Iris access erbjuda stöd under hela resan ur missbruk och psykisk ohälsa. Det skapar en kontinuitet och helhet i behandlingen och är en trygghet för både vårdgivare och uppdragsgivare. Det minskar även risken för återfall och leder till en mer varaktig förändring.

BEHANDLING DÄR DU ÄR

Den nya plattformen för digital behandling finns både som app och webbgränssnitt och är användarvänlig, inte bara för klienten utan även för uppdragsgivare och behandlingspersonal.

Till webbversionen

Till appen (Android)

Till appen (IOS)

KONTAKTA ACCESS DUO

Lowe Eriksson
Projektledare Access Duo

t 08 578 171 21

VÅRA PLACERINGSKOORDINATORER

Kontakta våra placeringskoordinatorer för mer information om hur du som uppdragsgivare börjar använda Access duo.

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 47
Victoria Grip
Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 45