VI KAN BEHANDLING AV TRAUMA

Inom Iris möter vi varje dag klienter som på olika sätt levt i utsatthet och vars liv påverkats av trauman. Att ta hand om effekterna av det är alltid en del av den behandling man gör hos oss. Ofta är bilden komplex, med trauman både från uppväxt och under åren i missbruk.

Att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och drogmissbruk är väl dokumenterat och trauman framträder som en bakgrundsfaktor med tydlig koppling till utveckling av missbruk. Vi känner igen det. Många av våra klienter beskriver sitt missbruk som ett sätt att hantera svåra känslor.

Då vi vet hur viktig roll traumahantering spelar för tillfrisknande har vi inom Iris under 2020 satsat på både bredd och djup utbildning för att ytterligare öka vår kunskap och kompetens inom området traumatisering och posttraumatiskt stressyndrom eftersom vi vet att insatser för att lindra och behandla effekter av trauman ökar våra klienters möjlighet att vara drogfria och förändra sin livssituation.

  • Vi har genomgående en hög kunskap om traumatisering och effekter av trauma
  • Vi använder vår behandlingsmiljö på ett medvetet sätt utifrån behov av stabilisering
  • Vi arbetar med traumamedvetet,  bemötande och omsorg
  • Våra samtalsbehandlare har kunskap om både diagnostisering och metoder för traumafokuserad behandling

På vår kvinnoenhet Iris Ryfors har behandlingsinnehållet en ännu tydligare inriktning på behandling av traumatisering med bland annat möjlighet att genomföra en PTSD behandling under placeringstiden.

Vill du veta mer hur vi arbetar med trauma, kontakta verksamhetschef Lina Romberg:
lina.romberg@irisuc.se eller på telefon: 0392 – 375 12.

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Linkedin för att ta del av vardagen i våra verksamheter.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy