Lediga platser i Iris familjehem!

Just nu har Iris familjehemsvård ett antal platser tillgängliga i våra familjehem.

Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna med eller utan beroende/missbruk, psykisk ohälsa,
kriminalitet, psykosocial problematik, funktionsvariationer samt andra behov.
Vi tar emot SoL, LVU och LVM §27-placeringar.

I dagsläget har vi utredda familjehem i Dalarna, Uppland, Stockholms län, Södermanland och
Västmanland och blir ständigt fler.

Målet är att hen ska få möjlighet till stöd och vägledning till ett självständigt liv samt möjlighet att bibehålla sin drogfrihet i en lugn, stabil och trygg miljö. De flesta familjer har tidigare erfarenhet som familjehem och inom gruppen finns erfarenhet av arbete inom missbruksvården. En del familjer har bredvidboende i anslutning till bostaden och flera av familjerna har möjlighet att finnas hemma på heltid. Om hen har barn kan en del familjehem stödja hen i sitt föräldraskap, medverka vid umgänge och i vissa fall även ta emot barnet med förälder.

Våra familjehem är såväl ett alternativ till som ett komplement till våra andra verksamheter inom Iris Utvecklingscenter och vi kan också förstärka familjehemsplaceringen med kvalificerad behandling via vår digitala plattform för missbruksbehandling,
Access Duo, https://www.accessduo.se

Just nu har vi flertalet lediga platser.
Vet du någon som behöver en placering eller vill du veta mer kontakta Lena, Sanna eller Peter telefon 0171 – 66 07 10
, familjehem@irisuc.se

Läs mer: https://www.irisutvecklingscenter.se/iris-familjehemsvard/

Förfrågningar om placeringar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy