Vardag i balans – Ny behandlingsinsats vid vår enhet i Hestra!

På Iris i Hestra lägger vi stort fokus på klienter med kognitiva svårigheter. Många av våra klienter har, utöver missbruket och den psykiska hälsan, även stora problem med att få vardagen att fungera. Vi har nu valt att satsa på att lägga till en ny, aktivitetsbaserad och återhämtningsinriktad, gruppintervention bland våra behandlingsinsatser – Vardag i Balans.

Interventionen är uppbyggd i kursformat, och går igenom allt ifrån kartläggning av vardagen, till föreläsningar, arbetsblad och diskussioner om det som behövs för att få vardagen att fungera.  Det handlar om aktivitetsbalans, meningsfullhet och målsättning till sömn, hantera stress & oro, kost, fysisk hälsa och relationer bland annat. Interventionen används på ett flertal öppenvårdspsykiatriska mottagningar runtom i landet, liksom på rättspsykiatriska vårdenheter.  Den är testad på personer med diverse diagnoser, som t.ex. förstämningssyndrom, psykossjukdom, förstämnings- och ångestsyndrom samt neuropsykiatrisk problematik.

Första gruppen är i gång just nu, och det är med stor glädje och intresse vi provar oss fram i att använda interventionen även med våra klienter.

Vill du veta mer kontakta leg arbetsterapeut Mirjam Palmen, mirjam.palmen@irisuc.se eller föreståndare Camilla Jardevall, camilla.jardevall@irisuc.se.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy