Nyvalda styrelseledamöter – Anders Printz och Philip Cabreus

23 maj hölls årsstämman för Iris Utvecklingscenter AB. Iris Utvecklingscenter är det medarbetarägda företaget, som vid denna bolagsstämma hade 50 medarbetare som delägare. Företagsmodellen är vald för att gynna och säkerställa klientfokus – en modell där företag och verksamhet drivs och ägs av medarbetare för att maximera möjligheterna att göra skillnad och rädda liv. Varje dag.

Vi är mycket glada att presentera de två nya externa styrelseledamöter som valdes till styrelseledamöter:

  • Anders Printz är jurist, tidigare kanslichef på Vårdförbundet och har nyligen avslutat sitt uppdrag som regeringens utredare i Samsjuklighetsutredningen.
  • Philip Cabreus är leg läkare, entreprenör och VD för healthtech-bolaget Albus.

Båda tillför värdefull kompetens och kunskap om branschens utveckling, entreprenörskap och ett externt perspektiv som kommer bidra till Iris Utvecklingscenters möjligheter att möta framtiden.

Vi är också glada att stämman beslutade om omval av styrelseordförande Johan Öberg (advokat) samt ledamöterna Linda-Ida Torpe (verksamhetschef Iris Utvecklingscenter Stödboende), Lotta Demker (verksamhetschef Iris Utvecklingscenter Enköping) och Alf Engström (kökschef Iris Utvecklingscenter Mullsjö).

Den nya styrelsen har en styrka i sin mix av kompetens vilket borgar för en dynamik där olika perspektiv kan mötas och kloka beslut om företagets utveckling kan fattas i samklang med omvärldens förändringar, utmaningar och möjligheter. Iris Utvecklingscenter har fortsatt hög ambition att fortsätta utvecklas för att erbjuda mer och hjälpa fler!

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy