KALENDARIUM

WEBBINARIUM – Behandla symtom på trauma och PTSD

Vård för kvinnor med beroende och psykisk ohälsa med fokus på traumarelaterad problematik. Insatser för att möta och behandla symtom på trauma och PTSD. Medverkande: Lina Romberg, verksamhetschef, och Emma Byqvist, samtalsterapeut, Iris UC Ryfors, berättar om enheten samt hur de arbetar med kvinnor som har beroende och psykisk ohälsa med fokus på traumarelaterad problematik.…

Gratis

drogFOKUS i Jönköping

Vi kommer finnas på plats i Jönköping båda dagarna. Uppdaterar med monterplats så snart vi vet var vi kommer att stå. Läs mer på drogFOKUS hemsida Frågor, funderingar eller placeringsförfrågningar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se.

Gratis

HVB-dagen i Malmö

Vi kommer finnas på plats i Malmö hela dagen! Uppdaterar med monterplats så snart vi vet var vi kommer att stå. Gå gärna in på HVB-guiden för mer info och program Kom gärna och prata behandling hos oss. Vi bjuder givetvis på Ryforskolor. Frågor, funderingar eller placeringsförfrågningar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via…

Gratis

Välkommen till ett webbinarie om samsjuklighet och framtiden för svensk missbruksvård

Medverkande: Anders Printz, regeringens särskilda utredare för Samsjuklighetsutredningen, Gunborg Brännström, Ordförande RFMA tidigare Projektchef SKR – kunskap i praktiken, Tobias Eriksson Chefsöverläkare Akademiska sjukhuset, Camilla Svenonius Projektledare Verdandi, samt Erik AndrénVD på Access duo. Den nya regeringen har i sin deklaration fastslagit att man avser att förändra missbruksvården i linje med utredningens förslag. Det kommer att innebära en rad genomgripande förändringar för…

WEBBINARIUM – ADL kartläggning – KBT-behandling kognitiva funktionsnedsättningar

ADL kartläggning - KBT-behandling kognitiva funktionsnedsättningar. Samverkan kring personer med missbruk och funktionsnedsättning Medverkande:Ewa Sveningsson-Bock, kundchef, Iris UtvecklingscenterElisabeth Kero, samtalsterapeut, Iris Utvecklingscenter HestraMirjam Palmén, leg arbetsterapeut, Iris Utvecklingscenter Hestra Frågor, funderingar eller placeringsförfrågningar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se. Vi träffar gärna dig och din klient på ett…

Gratis

WEBBINARIUM – Stödboende som alternativ till HVB

Stödboende med integrerade insatser vid samsjuklighet efter HVB och/eller som ett alternativ till HVB. Medverkande:Ewa Sveningsson-Bock, kundchef, Iris Utvecklingscenter, hälsar välkommen.Andreas Riddez och Linda-Ida Torpe, Verksamhetschefer, Iris Utvecklingscenter Stödboende, berättar om våra stödboende samt hur de arbetar med integrerade insatser vid samsjuklighet och som ett alternativ till HVB. Avslutande frågor. Frågor, funderingar eller placeringsförfrågningar tas emot via telefon 0200 21…

Gratis

WEBBINARIUM – Missbruksbehandling med samtidig LARO

KBT-behandling med samtidigt LARO Medverkande:Nina Andersson, Verksamhetschef, Iris UC Simtuna Frågor, funderingar eller placeringsförfrågningar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se. Vi träffar gärna dig och din klient på ett digitalt studiebesök där vi tillsammans går igenom vilka behov som finns. Vi har i dagsläget möjlighet till snabba placeringar

Gratis

WEBBINARIUM – Vuxna i familjehemsvård

Familjehem för vuxna klienter Familjehemsvård med samtidig missbruksbehandling via Access Duo Medverkande:Zeljka Axelsson, Placeringskoordinator, Iris UtvecklingscenterLena Gard Skoglund, Verksamhetschef, Iris UC Familjehemsvård Emily Noble, Familjehemskonsulent, Iris UC Familjehemsvård Peter Bohman, Familjehemskonsulent, Iris UC Familjehemsvård Frågor, funderingar eller placeringsförfrågningar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se. Vi träffar gärna dig…

Gratis

WEBBINARIUM Access Duo – det digitala samtalets möjligheter och utmaningar

Ett webbinarium/digital utbildning om det digitala samtalets möjligheter och utmaningar samt skillnader och likheter med fysiska besök och praktiska förberedelser och genomförande. Webbinariet genomförs av Access Duo tillsammans med Johan Edbacken, Psykologpartners, som har jobbat med och utvärderat videosamtal i mer än 10 år. Webbinariet är också en introduktion till en digital halvdagsutbildning i videosamtal.…

Nytt datum! WEBBINARIUM – Empowerment från teori till praktik i Simtuna

Empowerment från teori till praktik i Simtuna Medverkande:Ellinor Melander, Placeringskoordinator, Iris UtvecklingscenterNina Fritjofsson, Biträdande Verksamhetschef, Iris UC SimtunaElisabet Schenning, Behandlingspedagog, Iris UC SimtunaChristina Svaneljung, Behandlingspedagog, Iris UC Simtuna Frågor, funderingar eller placeringsförfrågningar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se. Vi träffar gärna dig och din klient på ett digitalt studiebesök där vi…

WEBBINARIUM – Vikten av kroppsbaserade metoder som stöd vid behandling av samsjuklighet

Vikten av kroppsbaserade metoder som stöd vid behandling av samsjuklighet Medverkande:Zeljka Axelsson, Placeringskoordinator, Iris UtvecklingscenterLina Romberg, Verksamhetschef, Iris UC RyforsUlrika Garpenstedt, Behandlingspedagog, Iris UC RyforsMagdalena Bergström, Behandlingsassistent, Iris UC Ryfors Frågor, funderingar eller placeringsförfrågningar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se. Vi träffar gärna dig och din klient på ett digitalt studiebesök…

Välkommen till föreläsning med Hanna Ljungvall – en eftermiddag om LARO: historik, politik och praktik.

Hanna är disputerad hälso- och sjukvårdskurator med lång erfarenhet inom LARO. Hon var verksam på Metadonprogrammet i Uppsala, som sedermera blev LARO-mottagningen mellan år 2001 och 2016, först som kurator och sen som avdelningschef. Därefter har hon forskat om långvarig smärta och opioidbehandling samt varit kliniskt verksam på Sprututbytet i Uppsala framtill mars 2023. Nu…