Så fungerar våra bemannade stödboenden och träningslägenheter

Lägenhetshus i Stockholm mot blå himmel

På Iris Utvecklingscenter arbetar vi genom hela vårdkedjan, från HVB till stödboende och öppenvård. Det gör vi för att varje människa är unik och vi skapar därför ett anpassat behandlingsprogram där rätt nivå av stöd ges vid rätt tillfälle. Vi utgår alltid från din situation och dina behov när vi tar fram en handlingsplan för din resa mot ett nyktert och självständigt liv.

En viktig del av den resan kan vara att bo i en lägenhet i ett bemannat stödboende. Våra bemannade stödboenden och träningslägenheter finns i Stockholm och i Jönköping.

Vad är ett stödboende?

För att kunna skapa en varaktig förändring behövs rätt förutsättningar och en bra miljö. Många gånger är den bästa förutsättningen för den förändringen att bo på ett HVB-hem (hem för vård eller boende). Det är en form av heldygnsvård där du bor på plats under en längre period och får olika former av stöd och behandling som hjälper dig att leva ett sunt och drogfritt liv.

Andra gånger kan den bästa förutsättningen vara att bo i ett bemannat stödboende. Ett stödboende kan användas innan, medan, efter, eller istället för att bo på ett HVB-hem. Det är till exempel vanligt att steget mellan att vara på ett HVB och ha ett eget hem är att bo i ett stödboende. HVB är en kollektiv miljö, vilket kanske inte passar alla. Ett stödboende är ett mer självständigt boende samtidigt som det alltid finns stöd att få.

Det stödboende som vi på Iris erbjuder består av enskilda lägenheter. Där har du ditt eget boende med ett individuellt upplägg samt tillgång till personal dygnet. En bemannad verksamhetslokal finns även inom gångavstånd. Det ger dig både den självständighet och det stöd du behöver för att ta steget tillbaka in i samhället.

För vem passar ett stödboende?

På Iris utvecklingscenter har vi har en stor variation av klienter. Vissa kommer till Iris för kortare eftervård efter behandling på SIS eller HVB. Andra som har svårt att hantera det kollektiva på ett HVB-hem har därför möjlighet att prova ett mer självständigt boende i öppen form. En del behöver lång tid på sig för att integreras i samhället medan andra behöver fokusera på att få de sista pusselbitarna på plats för att kunna gå vidare till ett självständigt liv.

Vissa har ett stort behov av omhändertagande under många av dygnets timmar medan andra har arbete och fast inkomst men behöver få stöd med exempelvis vårdkontakter, relationer, bostadssökande och planering för att upprätthålla en god livsstil. På Iris utvecklingscenter tar vi emot LARO-klienter förutsatt att det finns en planering med en beroendemottagning. Personalen på Iris utvecklingscenter har dessutom adekvat utbildning och erfarenhet av att arbeta med skyddsärenden och skyddat boende. Vi har även erfarenhet av hedersrelaterad problematik och att arbeta med barn.

Iris utvecklingscenters stödboende i Jönköping

I vanliga bostadsområden i Jönköping har Iris utvecklingscenter ett kvalificerat stödboende samt träningslägenheter. Där kan du bo i ett eget hushåll med kök eller kokvrå, bad eller dusch. Lägenheten är möblerad och har den grundutrustning du behöver, samt en tv. Du har tillgång till en jourtelefon för trygghet och stöd vid behov.

Här arbetar vi på ett sätt som klienterna känner igen från HVB, med skickliga och erfarna terapeuter som håller i grupper och gemensamma aktiviteter. Parallellt med det jobbar vi hårt för att normalisera tillvaron och hjälpa klienterna att ta steg in i samhället med hjälp av bland annat studier, jobbansökan, praktikplatser och bostadssökning. Tillsammans skapar vi rutiner och planerar veckan. Målet är en tillvaro utan behov av vår hjälp.

Här kan du läsa mer om vårt stödboende i Jönköping.

Iris utvecklingscenters stödboende i Stockholm

Iris andra bemannade stödboende ligger i Mälarhöjden söder om Stockholms innerstad. Det består av enskilda lägenheter i vanliga hyreshus, samt en lägenhet mitt i området där vår personal finns dygnet runt. Det finns även träningslägenheter i området för den som är redo för en lägre nivå av omhändertagande.

Vårt stödboende i Stockholm vänder sig till personer med missbruk och samsjuklighetsproblematik, samt till de som genomgår en LARO-behandling (en kombination av läkemedelsbehandling och psykosocialt stöd). Vi har även ett stödboende för ungdomar och unga vuxna där vi kan ta emot personer som är mellan 16 och 20 år.

Vi på Iris är alltid lyhörda och anpassar verksamheten efter vad socialtjänsten och klienterna behöver. För att kunna stötta dig som behöver hjälp på resan mot ett självständigt och drogfritt liv utan insatser från socialtjänsten har vi satsat extra mycket på:

  • Kompetent personal. Vi har bara anställda med akademisk utbildning och lång erfarenhet. De som arbetar på Iris utvecklingscenter är till exempel utbildade socionomer, beteendevetare och steg-1-terapeuter. Vi har även en sjuksköterska på heltid som kan hjälpa till med medicinhantering. Alla våra medarbetare har dessutom vidareutbildats inom trauma. Våra medarbetare besitter hög kompetens kring psykisk ohälsa och psykoser.
  • Sysselsättning. Att vara inaktiv är en vanlig orsakerna till återfall. Vi jobbar med samarbetspartners och kan genom dom erbjuda praktikplatser till våra klienter. Det är ofta ett stort stöd i rehabiliteringen.
  • Flexibilitet. Resan mot ett självständigt liv kan ta oväntade turer längs vägen. Därför anpassar vi oss på ett prestigelöst sätt efter förutsättningarna så att vi alltid kan hjälpa våra klienter mot deras mål.

På vårt stödboende kan du även få stöd i form av motiverande eller individuella samtal, fritidsaktiviteter, arbetsmarknadsmässiga insatser, ekonomisk coachning, praktisk hjälp med legitimation, bank id, bankomatkort m.m. Vi kan även erbjuda stödinsatser som tar dig vidare till andra boendelösningar, eller till dig som redan har ett eget boende. Målet är alltid att du ska få det stöd du behöver för att komma tillbaka till samhället och kunna leva ett sunt, självständigt och värdigt liv, fritt från beroende.

Här kan du läsa mer om vårt bemannade stödboende i Stockholm.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy