Förstärkt bemanning vid Iris Utvecklingscenter Mullsjö!

Jul-, nyår och trettonhelger har löpt på bra i vår verksamhet. Klienter och medarbetare har haft en bra jul med god mat och trevliga aktiviteter och är nu laddade för verksamhetsåret 2022!

Under 2021 har vi omorganiserat oss till viss del, vilket främst innebär att vi ökat personaltätheten kvällstid, vilket också möjliggör att kvälls- och nattpersonal numera är en aktiv del i teamarbetet kring klienten och dennes behandlingsinsats. Syftet är att ge ännu bättre förutsättningar för hög behandlingskvalité och trygghet för klienterna.

Behandlingen inom Iris Mullsjö har fokus på hela individen vilket innebär att vi arbetar med såväl beroendet som den psykiska och fysiska hälsan samtidigt under pågående placering. Dagarna är strukturerade efter veckoschema med tydliga tider för behandling, aktivitet, måltider och fritid.

På förmiddagarna arbetar klienten med sin basgrupp alternativt enskilt utifrån olika teman kopplade till KBT och återfallsprevention. Eftermiddagarna ägnas åt olika insatser utifrån individens behov och vårdplan och det handlar om allt från hemuppgifter till föreläsningar, träning, yoga och mindfulness m.m. Då våren är i antågande kommer vi inom snar framtid starta upp vår trädgårdsgrupp där vi arbetar med att förkultivera, plantera, odla och sköta om vår vackra terapiträdgård, ett populärt inslag hos våra boende!

På Iris Mullsjö tar vi emot vuxna män och kvinnor 20 år och uppåt, med beroende i kombination med fysisk och psykisk ohälsa. Den kollektiva och gruppbaserade behandlingsmiljön är unisex men boendet är enkönat i mindre boendehus, dvs att kvinnor och män bor var för sig.

Vi tar emot SoL och LVM §27-placeringar. Vi bedriver en integrerad verksamhet där vi även inkluderar HSL-insatser, vi är registrerade vårdgivare hos IVO.

Nyfiken och vill veta mer om förändringarna kontakta föreståndare Pernilla Fredriksson-Beijer.

Just nu har vi lediga platser och kan ta emot med kort varsel!

Förfrågningar om placeringar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se

Bästa hälsningar,
Pernilla Fredriksson-Beijer, Verksamhetschef,
pernilla.fredriksson.beijer@irisuc.se, tfn 0392 -375 38

Ewa Sveningsson-Bock, Kundchef
ewa.sveningsson-bock@irisuc.se, tfn 0392 -375 47

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy