Iris Stödboende – integrerad behandling vid samsjuklighet – ett alternativ till HVB

I bostadsområden i Jönköping och i Mälarhöjden, söder om Stockholm, har Iris Utvecklingscenter sina stödboende. Här erbjuder vi integrerad behandling vid samsjuklighet och missbruk. Om du söker ett stödboende som är anpassat efter just dina eller din klients behov så är Iris det rätta valet.

Många klienter klarar inte det kollektiva på ett HVB, eller så behöver de testa mer självständighet i öppen form, samtidigt som ett stort behov av omhändertagande kvarstår. Vi vill möta upp dessa behov och väljer därför att bemanna våra stödboenden dygnet runt under veckans alla dagar. På det sättet ger vi fler personer möjlighet att ta steget in/tillbaka in i samhället med vårt stöd.

Ett stödboende som är anpassat efter dina behov Vi integrerar behandling

I våra stödboenden bor klienten i sin egen lägenhet. Lägenheterna är möblerade för bekvämlighet och trevnad. Här arbetar vi på ett sätt som klienterna känner igen från HVB, med erfaren och kompetent personal. Vi samordnar vård- och stödkontakter och arbetar engagerat för att normalisera tillvaron och hjälpa klienterna att ta nya steg in i samhället. Detta kan vara studier, jobbansökan, praktikplatser och bostadssökande. Tillsammans så skapar vi rutiner och planerar den kommande veckan.
Målet är en tillvaro med minskat stödbehov där vi anpassar insatsen utifrån klientens behov.

Vid det här laget så har vi flera års erfarenhet av att driva vår verksamhet. Under den tiden så har vi hjälpt många samsjuka individer till att bli en del av samhället igen. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna hjälpa även dig eller din klient.

Några grunder i vår insats:


 Vi integrerar behandling i stödboendeinsatsen samt hjälper till med samordning av vårdkontakter. På alla våra stödboenden så har vi kvalificerad personal, såsom terapeuter och legitimerad sjuksköterska, i ordinarie bemanning för att kunna möta behoven på bästa sätt. Vi har till exempel satsat på att vidareutbilda alla våra medarbetare i trauma.

– Sysselsättning. Vi uppmuntrar och har möjlighet att erbjuda en praktikplats omgående åt alla våra klienter. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2019) är det positivt korrelerat till framgång i rehabilitering. Inaktivitet är en av de vanligaste orsakerna till återfall i missbruk och kriminalitet. Våra erfarenheter stämmer väl överens med det, och vi vill med praktikplats ge bättre förutsättningar för att minska återfall.

– Flexibilitet, rörlighet och prestigelöshet. Vi förstår givetvis att det är omöjligt att förutspå vilka utmaningar som kan uppstå för klienten längs vägen. Därför är vår ambition att, på ett prestigelöst sätt, anpassa oss efter de förutsättningar som finns i nuläget för att hela tiden ta klienten framåt med de långsiktiga målen levande. ”Ambition smittar”, som en klient uttryckte det för att beskriva vårt arbete.

I vårt Stödboende i Stockholm har vi tillstånd att ta emot personer från 16 år, i Jönköping tar vi emot klienter från 21 år. Vi tar emot LARO-klienter och har bra samarbete med flera LARO-mottagningar.

Förfrågningar om placeringar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se. Vi skulle även gärna vilja träffa dig och din klient på ett digitalt studiebesök där vi tillsammans går igenom vilka behov som finns. Vi har i dagsläget möjlighet till snabba placeringar.

Slutligen, om du vill ha mer information om stödboende-enheter i Jönköping & Stockholm kontakta:
Andreas Riddez, föreståndare, tfn 08 – 578 178 05, andreas.riddez@irisuc.se
Linda-Ida Torpe, föreståndare 08 – 578 178 04, linda-ida.torpe@irisuc.se

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy