Våra boenden

På Iris Utvecklingscenter arbetar vi genom hela vårdkedjan, från HVB till stödboende och öppenvård. Det gör vi för att varje människa är unik och vi skapar därför ett anpassat behandlingsprogram där rätt nivå av stöd ges vid rätt tillfälle. Vi utgår alltid från din situation och dina behov när vi tar fram en handlingsplan för…

Read More