Våra boenden

Jul-, nyår och trettonhelger har löpt på bra i vår verksamhet. Klienter och medarbetare har haft en bra jul med god mat och trevliga aktiviteter och är nu laddade för verksamhetsåret 2022! Under 2021 har vi omorganiserat oss till viss del, vilket främst innebär att vi ökat personaltätheten kvällstid, vilket också möjliggör att kvälls- och…

Read More

Just nu har Iris familjehemsvård ett antal platser tillgängliga i våra familjehem. Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna med eller utan beroende/missbruk, psykisk ohälsa,kriminalitet, psykosocial problematik, funktionsvariationer samt andra behov.Vi tar emot SoL, LVU och LVM §27-placeringar. I dagsläget har vi utredda familjehem i Dalarna, Uppland, Stockholms län, Södermanland ochVästmanland och blir ständigt fler.…

Read More

På Iris Utvecklingscenter arbetar vi genom hela vårdkedjan, från HVB till stödboende och öppenvård. Det gör vi för att varje människa är unik och vi skapar därför ett anpassat behandlingsprogram där rätt nivå av stöd ges vid rätt tillfälle. Vi utgår alltid från din situation och dina behov när vi tar fram en handlingsplan för…

Read More