Om Iris Utvecklingscenter

Missade du vårt webbinarium den 24 maj kl 15:00-15:30 Ett 30 min långt webbinarium. Där vi berättar om Iris Utvecklingscenter Ryfors, samt hur de arbetar med vikten av kroppsbaserade metoder som stöd vid behandling av samsjuklighet. Se filmen här: Medverkande:Zeljka Axelsson, Placeringskoordinator, Iris Utvecklingscenter, hälsar välkommen. Ulrika Garpenstedt, och Magdalena Bergström, Behandlingspedagog, berättar kort om vår enhet…

Read More

Boka in webbinarium 24 maj kl 15:00-15:30. Ett 30 min långt webbinarium. Där vi berättar om Iris Utvecklingscenter Ryfors, samt hur de arbetar med vikten av kroppsbaserade metoder som stöd vid behandling av samsjuklighet. Klicka här för att komma till webbinariet Medverkande:Zeljka Axelsson, Placeringskoordinator, Iris UtvecklingscenterUlrika Garpenstedt, Behandlingspedagog, Iris UC RyforsMagdalena Bergström, Behandlingsassistent, Iris UC…

Read More

Missade du vårt webbinarium den 28 april kl 11:00-11:30 Ett 30 min långt webbinarium, där vi berättar om Iris Utvecklingscenter Simtuna, samt hur de arbetar med Empowerment från teori till praktik i Simtuna. Se filmen här: Medverkande:Zeljka Axelsson, Placeringskoordinator, inlederNina Fritjofsson, Elisabet Schenning och Christina Svaneljung, Iris Utvecklingscenter Simtuna, berättar kort om enheten samt om…

Read More

På Iris i Hestra lägger vi stort fokus på klienter med kognitiva svårigheter. Många av våra klienter har, utöver missbruket och den psykiska hälsan, även stora problem med att få vardagen att fungera. Vi har nu valt att satsa på att lägga till en ny, aktivitetsbaserad och återhämtningsinriktad, gruppintervention bland våra behandlingsinsatser – Vardag i…

Read More

Boka in webbinarium 28 april kl 11:00-11:30. Ett 30 min långt webbinarium. Där vi berättar om Iris Utvecklingscenter Simtuna, samt hur de arbetar med Empowerment från teori till praktik i Simtuna. Klicka här för att komma till webbinariet Medverkande:Ellinor Melander, Placeringskoordinator, Iris UtvecklingscenterNina Fritjofsson, Biträdande Verksamhetschef, Iris UC SimtunaElisabet Schenning, Behandlingspedagog, Iris UC SimtunaChristina Svaneljung, Behandlingspedagog, Iris UC…

Read More

Missade du vårt webbinarium den 15 februari kl 15:00-15:30. Ett 30 min långt webbinarium, där vi berättar om Iris Utvecklingscenter Familjehemsvård samt hur de arbetar med vuxna klienter i familjehemsvård, ofta med tillägg av missbruksbehandling. Därefter får du möjlighet att lyssna när ett av våra familjehem samt två klienter berättar om sina erfarenheter och upplevelser…

Read More

Boka in webbinarium 15 februari kl 15:00-15:30. Ett 30 min långt webbinarium. Där vi berättar om Iris Utvecklingscenter Familjehemsvård, hur de arbetar med familjehem för vuxna klienter, samt familjehemsvård med samtidig missbruksbehandling via Access Duo. Klicka här för att komma till webbinariet. Medverkande:Zeljka Axelsson, Placeringskoordinator, Iris UtvecklingscenterLena Gard Skoglund, Verksamhetschef, Iris UC FamiljehemsvårdEmily Noble, Familjehemskonsulent, Iris UC…

Read More

Missade du vårt webbinarium den 7 december kl 15:00-15:30. Ett 30 min långt webbinarium, där vi berättar om enheten Iris Utvecklingscenter Simtuna samt hur de arbetar med KBT-behandling med samtidig LARO. Se filmen här: Medverkande:Zeljka Axelsson, placeringskoordinator, inlederNina Andersson, verksamhetschef, Nina Fritjofsson, bitr verksamhetschef och Therese Swärd, samtalsterapeut, Iris Utvecklingscenter Simtuna, som berättar om enheten samt…

Read More

Missade du vårt webbinarium den 29 november kl 15:00-15:30. Ett 30 min långt webbinarium, där vi berättar om våra stödboenden samt hur de arbetar med integrerade insatser vid samsjuklighet efter HVB och/eller som ett alternativ till HVB. Se filmen här: Medverkande:Ewa Sveningsson-Bock, Kundchef, inlederAndreas Riddez och Linda-Ida Torpe, verksamhetschefer, Iris Utvecklingscenter Stödboende, berättar om våra stödboenden…

Read More

Missade du vårt webbinarium den 22 november kl 15:00-15:30. Ett 30 min långt webbinarium där vi beskriver vårt arbete med KBT-behandling och samverkan kring personer med beroende och funktionsnedsättning där ADL-kartläggning är ett viktigt verktyg. Se filmen här: Medverkande:Ewa Sveningsson-Bock, Kundchef, inlederElisabeth Kero, samtalsterapeut, och Mirjam Palmén, leg arbetsterapeut, Iris Utvecklingscenter Hestra, berättar om enheten samt hur de…

Read More