Om Iris Utvecklingscenter

Terapisamtal är en viktig del av våra behandlingar. Men det händer mycket mellan samtalen. Social rehabilitering handlar om att lära sig ta ansvar, fungera socialt och träna sina förmågor att leva ett självständigt liv. Så här hjälper vi på Iris Utvecklingscenter dig med den sociala rehabiliteringen.

Read More

Forskning visar att det finns en stark koppling mellan missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Cirka hälften av alla som har en beroendeproblematik har ofta även problem som depression eller ångest. När ett beroende diagnosticerats tillsammans med någon form av psykisk ohälsa kallas det för samsjuklighet. Det är viktigt att samsjuklighet uppmärksammas och behandlas på rätt sätt.…

Read More

Trauma är en vanlig bidragande orsak bakom missbruk. Den som har utsatts för trauma eller har varit med om någonting traumatiskt bär ofta på smärtsamma och överväldigande känslor. De känslorna kan bli svåra att hantera. I många fall kan det leda till att den som kämpar med dem börjar självmedicinera och följaktligen utvecklar en missbruksproblematik.…

Read More

På Iris Utvecklingscenter arbetar vi genom hela vårdkedjan, från HVB till stödboende och öppenvård. Det gör vi för att varje människa är unik och vi skapar därför ett anpassat behandlingsprogram där rätt nivå av stöd ges vid rätt tillfälle. Vi utgår alltid från din situation och dina behov när vi tar fram en handlingsplan för…

Read More

Ett beroende är ofta ett komplext tillstånd där psykisk ohälsa, psykosociala faktorer och missbruksproblematik hänger ihop på olika sätt. För att kunna hjälpa våra klienter att må bättre behöver vi se hela människan, inte bara fokusera på ett missbruk eller en diagnos. Därför behandlar vi på Iris utvecklingscenter hela människan, inte bara missbruket. Verksamheten bygger…

Read More