Behandlingar

I bostadsområden i Jönköping och i Mälarhöjden, söder om Stockholm, har Iris Utvecklingscenter sina stödboende. Här erbjuder vi integrerad behandling vid samsjuklighet och missbruk. Om du söker ett stödboende som är anpassat efter just dina eller din klients behov så är Iris det rätta valet. Många klienter klarar inte det kollektiva på ett HVB, eller…

Read More

Jul-, nyår och trettonhelger har löpt på bra i vår verksamhet. Klienter och medarbetare har haft en bra jul med god mat och trevliga aktiviteter och är nu laddade för verksamhetsåret 2022! Under 2021 har vi omorganiserat oss till viss del, vilket främst innebär att vi ökat personaltätheten kvällstid, vilket också möjliggör att kvälls- och…

Read More

Terapisamtal är en viktig del av våra behandlingar. Men det händer mycket mellan samtalen. Social rehabilitering handlar om att lära sig ta ansvar, fungera socialt och träna sina förmågor att leva ett självständigt liv. Så här hjälper vi på Iris Utvecklingscenter dig med den sociala rehabiliteringen.

Read More

Forskning visar att det finns en stark koppling mellan missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Cirka hälften av alla som har en beroendeproblematik har ofta även problem som depression eller ångest. När ett beroende diagnosticerats tillsammans med någon form av psykisk ohälsa kallas det för samsjuklighet. Det är viktigt att samsjuklighet uppmärksammas och behandlas på rätt sätt.…

Read More

Trauma är en vanlig bidragande orsak bakom missbruk. Den som har utsatts för trauma eller har varit med om någonting traumatiskt bär ofta på smärtsamma och överväldigande känslor. De känslorna kan bli svåra att hantera. I många fall kan det leda till att den som kämpar med dem börjar självmedicinera och följaktligen utvecklar en missbruksproblematik.…

Read More

Ett beroende är ofta ett komplext tillstånd där psykisk ohälsa, psykosociala faktorer och missbruksproblematik hänger ihop på olika sätt. För att kunna hjälpa våra klienter att må bättre behöver vi se hela människan, inte bara fokusera på ett missbruk eller en diagnos. Därför behandlar vi på Iris utvecklingscenter hela människan, inte bara missbruket. Verksamheten bygger…

Read More